header

Polska w UE w liczbach

50+ cz. 3 | Trudno związać koniec z końcem: odsetek Polaków i Polek w wieku 50+

Jak wskazują badania nad sytuacją materialną osób starszych, dochodowe miary ubóstwa nie uwzględniają jednak szeregu czynników, które w znaczący sposób wpływają na ich faktyczną pozycję. Dotyczy to w szczególności zróżnicowania w stanie zdrowia oraz dostępu do wysokiej jakości usług publicznych włączając oczywiście opiekę zdrowotną. To najprawdopodobniej te kwestie decydują o wysokich odsetkach osób w wieku 50+, które w Polsce deklarują, że trudno lub bardzo trudno jest im „związać koniec z końcem”.
 
W badaniu SHARE przeprowadzonym w latach 2006-2007 takich osób w populacji 50+ było aż 73%, a w 2015 r. – 61%, co mimo istotnej poprawy sytuacji stanowi nadal jeden z najwyższych odsetków w próbie SHARE*. Sposób kształtowania się sytuacji materialnej rosnącej grupy osób w wieku 50+ zależeć będzie w Polsce w najbliższych dekadach zatem nie tylko od wysokości otrzymywanych emerytur, ale również od dostępu do wysokiej jakości usług, ze szczególnym uwzględnieniem opieki medycznej oraz opieki długoterminowej.
 
W tym ostatnim przypadku według naszych szacunków na podstawie danych SHARE w roku 2030 potrzeby opiekuńcze osób w wieku 75+ wzrosną aż o 45% względem roku 2015, na co polski system publicznego wsparcia osób wymagających opieki długoterminowej zdecydowanie nie jest przygotowany.

 

Infografika powstała na podstawie i w uzupełnieniu artykułu "Starzejąca się Polska na tle starzejącej się Europy" Michała Mycka i Moniki Oczkowskiej, który ukazał się na łamach tej strony: LINK

 

3

 

 

*Badanie SHARE: 50+ w Europie

„SHARE: 50+ w Europie” (z ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - SHARE). Opublikowany w 2017 r. raport „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE” stanowi podsumowanie informacji o sytuacji życiowej osób po pięćdziesiątym roku życia w Polsce w porównaniu do wybranych krajów europejskich zebranych w badaniu SHARE w 2015 r. Dotychczas na podstawie danych z badania SHARE opublikowano ponad 1100 artykułów w czasopismach naukowych, 60 książek i 770 innego rodzaju prac naukowych. Pełną listę artykułów naukowych i innych publikacji na podstawie danych z badania SHARE można znaleźć na międzynarodowej stronie projektu: http://www.share-project.org. Wybrane opracowania polskich naukowców dostępne są na polskiej stronie projektu: http://www.share50plus.pl/, a listę przykładowych prac  przedstawiono poniżej.

Ósma runda SHARE zaplanowana jest na lata 2019-2020.

Do najnowszych prac polskich naukowców opartych o dane SHARE należą m. in.:

 

- Grzegorzek, M., A. Gertych, G. Aumayr and E. Piętka (2018). Trends in Active and Assisted Living – Open Hardware Architecture, Human Data Interpretation, Intervention and Assistance. Computers in Biology and Medicine. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2018.01.012.

- Kalbarczyk-Stęclik, M. and J. Mackiewicz-Łyziak (2019). Impact of Physical Activity by Older People on Long-Term Care Cost Projections in Poland. Journal of Aging & Social Policy. DOI: 10.1080/08959420.2018.1563474.

- Myck, M., M. Najsztub and M. Oczkowska (2019). Implications of Social and Material Deprivation for Changes in Health of Older People. Journal of Aging and Health. DOI: 10.1177/0898264319826417.

- Myck, M. and M. Oczkowska (2018). Shocked by therapy? Unemployment in the first years of the socio‐economic transition in Poland and its long‐term consequences. Economics of Transition. DOI: 10.1111/ecot.12161.

- Stark, O. and E. Cukrowska-Torzewska (2018). Gender Differentiation in Intergenerational Care-Giving and Migration Choices. The Journal of the Economics of Ageing. DOI: 10.1016/j.jeoa.2017.11.005.

powered-by