header

Aktualności

Co tworzy podstawy wspólnoty? – „Głos Europy” dla 15lecia Polski w Unii

Autor: dr Jolanta Kurska, Prezeska Zarządu Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka

 

Współczesna Europa może być postrzegana, jako kontynent otwarty, którego podstawą jest poszanowanie praw i wolności, społeczeństwo obywatelskie, tolerancja, różnorodność narodowa. Bronisław Geremek w swej książce „Głos Europy” podkreśla, że podstawą wspólnoty europejskiej muszą być wspólne wartości demokratyczne: państwo prawa, prawa człowieka, tolerancja, różnorodność kulturowa, społeczeństwo obywatelskie, otwartość. Według autora świadomość narodowa musi być wzbogacana przez świadomość przynależności do wspólnoty europejskiej, zaś poszukiwanie wspólnej pokojowej i wolnościowej drogi mimo przeszłości pełnej bólu to jedyny scenariusz  dla Polski i Europy.

W dobie populizmów i nacjonalizmów, które w  ostatnich latach na nowo odżywają w krajach członkowskich UE, także w Polsce, istotne stają się przestrogi profesora przed egoizmami narodowymi, przed Europą lęku, populizmami i fundamentalizmami, które uznawał za zagrożenie dla procesu integracji europejskiej

Obecnie nabierają one nowego wymiaru. Wybór cywilizacyjny, jakiego dokonali Polki i Polacy w referendum akcesyjnym w 2003 roku był historyczną cezurą zamykającą epokę odcięcia Polski od Europy, powrotem do świata wspólnych wartości. Dlatego też obchodzona w maju 2019 roku 15 rocznica wstąpienia Polski do UE powinna być okazją do potwierdzenia przez różne środowiska w Polsce przynależności do rodziny europejskiej, do świata tych samych wartości i dążeń.

Jako historyk B. Geremek przez całe swoje życie uważnie śledził dzieje integracji europejskiej, wierzył w wartości i przyszłość Unii europejskiej. Jako ofiara dwóch totalitaryzmów był przekonany o konieczności łączenia wysiłków w realizacji projektu na rzecz wspólnego dobra i pokoju. Ten projekt to właśnie zjednoczona Europa.

Niniejsza książka, w kontekście 15lecia członkostwa Polski w Unii staje się obowiązkową lekturą, która pomaga zrozumieć mechanizmy tworzące współczesną Europę.

 

Tekst powstał na podstawie książki: Bronisław Geremek, Głos w Europie, tłum. Agnieszka Rasińska – Bóbr, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.

 

Zdjęcie: pixabay.com

powered-by