header

Wydarzenia

Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej

INEPANCASE

 

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

wraz z

CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Fundacją Naukową

 

zapraszają Państwa na konferencję, na której zaprezentowany będzie

po raz pierwszy raport CASE pt.

Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej

 

Konferencja jest poświęcona prezentacji raportu CASE pod tym samym tytułem. Raport jest pracą zbiorową napisaną przez uznanych naukowców i ekspertów w poszczególnych dziedzinach,  ekonomistów i praktyków. Jego celem jest przedstawienie wpływu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój ekonomiczny i społeczny kraju.

Konferencja odbędzie się dnia 16 maja 2019 roku (czwartek), w godzinach 9:45-14:30, w Pałacu Staszica w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72, w sali im. M. Skłodowskiej-Curie. 

 

Szczegółowy program konferencji poniżej.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać przez formularz

Formularz

lub na adres:   

case@case-research.eu

 

Otwarcie konferencji  9:45 – 10:00

Powitanie gości (Andrzej Szablewski  -  dyrektor INEPAN) Wprowadzenie i informacja o Raporcie (Barbara Błaszczyk – INEPAN i CASE, Izabella Styczyńska i Przemysław Kowalski - CASE)

Sesja I  Wartości, swobody i instytucje europejskie

10:00 -12:00 (prowadzący: Jerzy Osiatyński - INEPAN)

10.00 – 10.05. Przedstawienie uczestników sesji

Prezentacje:

 1. Wartości, instytucje i mechanizmy integracji europejskiej (Jerzy Wilkin) 10.05 – 10.15
 2. Swobodny przepływ pracowników (Paweł Kaczmarczyk)  10.15-10.25
 3. Swobodny przepływ towarów i usług (Jan J. Michałek)     10.25 – 10.40
 4. Swoboda przepływów kapitałowych (Andrzej Halesiak)    10.40 – 10.50
 5. Strategie społeczne Unii Europejskiej (Stanisława Golinowska) 10.50 – 11.05
 6. Szkolnictwo wyższe i innowacje (Urszula Sztanderska)  11.05 – 11.20

Pytania i dyskusja  (11.20 – 11.50)

Podsumowanie sesji (11:50 – 12:00)

Przerwa kawowa – 12.00 - 12.30

Sesja II Polityki sektorowe UE i wyzwania integracji europejskiej

12.30 – 14.30 (prowadzący : Dariusz Ledworowski - CASE)

12.30 – 12.35 Przedstawienie uczestników sesji

Prezentacje:

 1. Rolnictwo (Katarzyna Zawalińska)  12.35 – 12.45
 2. Przemysł przetwórczy (Przemysław Kowalski)  12.45 – 12.55
 3. Ochrona środowiska (Maciej Nowicki) 12.55- 13.05
 4. Energetyka (Andrzej Cylwik 13.05 – 13.15
 5. Infrastruktura transportowa (Tomasz Komornicki)  13.15 – 13.25
 6. Europejskie wartości w oczach Polaków (Joanna Konieczna-Sałamatin) 13.25 – 13.35
 7. Przyszłość projektu europejskiego: nadzieje i obawy Paweł Wojciechowski– 13.35 – 13.45

Pytania i dyskusja – 13.45 – 14 .15

Podsumowanie sesji – 14.15 – 14.25

Zamknięcie konferencji 14:25 – 14:30

 

patronat loga all

powered-by