header

O projekcie

O projekcie

CASE, jako jeden z najstarszych prywatnych think-tanków w Polsce, bazując na swoim 27-letnim doświadczeniu w dostarczaniu obiektywnych analiz i rekomendacji dotyczących polityki społeczno-gospodarczej w Europie i na świecie, zaobserwował potrzebę wzmocnienia współpracy instytucji trzeciego sektora w Polsce, w celu rzetelnego informowania społeczeństwa o ekonomicznych i społecznych aspektach funkcjonowania polskiej gospodarki. 15. rocznica członkostwa Polski w Unii okazała się być bardzo dobrą okazją do zainicjowania tego rodzaju współpracy. W rezultacie powstała Koalicja think-tanków składająca się z najlepszych niezależnych polskich instytucji wspierających badania, edukację i szerzenie wiedzy ekonomicznej i społecznej w Polsce.

Głównym celem działań Koalicji w 2019 r. jest uczczenie 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej poprzez dostarczenie i popularyzację wysokiej jakości analiz, eksperckich rekomendacji i niezależnych opinii oraz promocję wartości ekonomicznie i instytucjonalnie zintegrowanej Europy, a w szczególności członkostwa Polski w UE. 

W imieniu członków Koalicji, zapraszamy do lektury materiałów opublikowanych na stronie internetowej i śledzenia naszycg wydarzeń!

Członkowie Koalicji think-tanków:

CASE- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Global.Lab

GRAPE

In.Europa

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

Instytut Badań Strukturalnych

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Towarzystwo Ekonomistów Polskich

powered-by