header

Polska w UE w liczbach

50+ cz. 2 | Odsetek Polaków i Polek w wieku 50+ zagrożonych ubóstwem dochodowym

Sytuacja materialna osób starszych w Polsce oceniana w odniesieniu do relatywnego poziomu dochodów w społeczeństwie, choć istotnie gorsza w porównaniu do populacji 50+ w Czechach, nie odbiega znacząco od pozycji tej grupy społecznej np. w Niemczech. Co warte podkreślenia, to fakt, iż od 2004 r. pogorszyła się w Polsce relatywna pozycja osób w wieku 65+, wśród których odsetek zagrożonych ubóstwem dochodowym wzrósł z 7,3% do 13,8%. 

 

2

 

Infografika powstała na podstawie i w uzupełnieniu artykułu "Starzejąca się Polska na tle starzejącej się Europy" Michała Mycka i Moniki Oczkowskiej, który ukazał się na łamach tej strony: LINK

 

powered-by