header

Polska w UE w liczbach

Polscy studenci w programie Erasmus

W 2004 roku, sześć lat po przystąpieniu Polski do programu Erasmus w roku akademickim 1998-1999, prawie 10 000 polskich studentów i pracowników akademickich skorzystało z programów wymiany z różnymi krajami Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej budżet programu w roku akademickim 2004-2005 wyniósł 15,2 mln euro. Najnowszy raport Komisji Europejskiej wskazuje, że w roku akademickim 2016-2017 już ponad 51 000 polskich studentów i pracowników akademickich uczestniczyło w programie podróżując zarówno do Unii Europejskiej, jak i poza nią. Poniższa mapa pokazuje, że ponad 41 000 z ogólnej liczby studentów uczestniczących w programie wizytowało kraje UE.   Z budżetem w wysokości 92,11 mln euro Polscy studenci uczestniczyli w wymianach we wszystkich  krajach członkowskich. Najpopularniejszym miejscem wymiany okazały się Niemcy i Grecja, które gościły ponad 6 000 polskich studentów i pracowników. Na kolejnych miejscach znalazły się Włochy (niemal 5000 studentów) i Portugalia (ponad 3000 studentów).

 

 

powered-by