header

Wydarzenia

Transmisja dyskusji „Stan Unii Europejskiej po wyborach”

 

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z seminarium

„Stan Unii europejskiej po wyborach” 

Poniżej treść zaproszenia organizatorów:

 

 

 batory

 

Zapraszamy na transmisję seminarium „Stan Unii europejskiej po wyborach”. Wystąpienie wprowadzające wygłosi Timothy Garthon Ash. Relacja rozpocznie się 5 czerwca 2019 o godzinie 11 na naszej stronie Facebookowej. 

 

Organizowana przez forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego dyskusja z udziałem polityków, ekspertów i publicystów dotyczyć będzie konsekwencji wyników wyborów Parlamentu Europejskiego dla UE.

Wystąpienie wprowadzające wygłosi Timothy Garton Ash (ur. 1955) – historyk i politolog, profesor w European Studies St. Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki. Publikuje felietony w „The Guardian”. Stale współpracuje z „New York Review of Books”, „The New York Times” oraz „Washington Post”. Wydał m.in. The Polish Revolution: Solidarity (1983, wyd. polskie Polska rewolucja: „Solidarność" 1980-1982, 1987), The Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague (1990, wyd. polskie Wiosna obywateli. Rewolucja 1989: widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, 1990), The File: A Personal History (1997, wyd. polskie Teczka. Historia osobista, 1997), Free World. Why a Crisis of the West Reveals the Opportunity of Our Time (2004, wyd. polskie Wolny świat: dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów, 2005), Free Speech: Ten Principles for a Connected World (2016, wyd. polskie Wolne słowo. Dziesięć zasad dla usieciowionego świata, 2018).

Zapraszamy do oglądania transmisji on-line w środę, 5 czerwca 2019 od godziny 11 na naszej stronie Facebookowej.

 

Piotr Kosiewski Fundacja im. Stefana Batorego tel. 22 536 02 72, pkosiewski@batory.org.pl

 

Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną: batory.org.pl/wspieraj

 

Zapis z przebiegu debaty w formie audiowizualnej będzie opublikowany i dostępny dla każdego na stronach internetowych Fundacji. Uczestnictwo w debacie oznacza wyrażenie zgody na jej nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z jej przebiegu na zasadach licencji Creative Commons (CC) Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska [CC BY-SA 3.0 PL].

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail [inne] jest Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu informowania Pani/Pana o działalności Fundacji i przesyłania zaproszeń na organizowane przez Fundację spotkania.

Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fundacji jakim jest realizacja działalności statutowej na rzecz dobra publicznego. Pani/Pana dane osobowe zostały przez nas zgromadzone w ramach wcześniejszych kontaktów bezpośrednich lub ze źródeł powszechnie dostępnych tj. stron internetowych instytucji, firm, mediów. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane współorganizatorom [PODAĆ KOMU]. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane firmie serwisującej nasz system informatyczny.

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem w/w danych na potrzeby informowania Pani/Pana o działalności Fundacji i przesyłania Pani/Panu zaproszenia na organizowane przez Fundację wydarzenia. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń  i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

Fundacja im. Stefana Batorego

Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00 e-mail: informacja@batory.org.pl www.batory.org.pl

powered-by