header

Aktualności

Wywiad #15YearsPolandEU : Czym jest polityka spójności Unii Europejskiej?

CASE w ramach projektu flagowego #15YearsPolandEU realizuje wywiady ze specjalistami i naukowcami na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Przedstawiamy w nich opinie ekspertów o procesie przemian w Polsce w okresie 2004-2019.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej : LINK

 

W tym nagraniu prezentujemy Państwu wypowiedź prof. dr hab. (nauk ekonomicznych) Grzegorza Gorzelaka, który specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. W latach 1996-2016 dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca i redaktor naczelny kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”. Współpracował z agendami rządowymi i samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie oraz z instytucjami międzynarodowymi (m.in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute). Stypendysta Fulbrighta, profesor wizytujący na University of Strathclyde, wykładowca na zagranicznych uniwersytetach. Koordynator wielu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych (w tym projekty ESPON), w latach 2012-2015 kierownik projektu w ramach 7. Programu Ramowego nt. rozwoju nowych krajów członkowskich UE (GRINCOH). Opublikował jako autor i redaktor ok. 50 książek i 260 artykułów i rozdziałów.

 

powered-by